Scopul proiectului

Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul Liceului Tehnologic Economic de Turism Iaşi prin dezvoltarea competenţelor cheie din următoarele domenii: matematici aplicate, fizică, chimie, științe biologice, tehnologii informaționale.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License