Obiective
  • Creşterea interesului elevilor pentru Ştiinţe şi Tehnologii
  • Conştientizarea elevilor cu privire la caracterul aplicativ al biologiei, fizicii, chimiei şi matematicii
  • Dezvoltarea gândirii integratoare prin corelarea cunoştinţelor de la disciplinele din ariile curriculare Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii
  • Formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii elevilor de a aplica cunoştinţele în practică
  • Dezvoltarea aptitudinilor creative ale elevilor
  • Stimularea iniţiativei şi a spiritului de echipă
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License