Diseminarea informaţiilor despre proiectul MAST către elevii şi profesorii din Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi.

Data: 29.11.2012
Locul desfăşurării:laboratorul de fizică (corp B)
Participanţi: membrii ariei curriculare Matematică şi ştiinţe, 30 de elevi ai Liceului Tehnologic Economic de Turism Iaşi
Profesorii din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe” şi reprezentanţi ai elevilor de la clasele a X-a din Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi au fost informaţi cu privire la desfăşurarea proiectului „MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii”.
A fost vizualizată prezentarea PowerPoint realizată de prof. Stamati Dan, iar detaliile cu privire la proiect au fost afişate pe site-ul şcolii la adresa: http://gsetis.ro/viewpage.php?page_id=99 şi ulterior pe website-ul proiectului http://ochiul.wikidot.com/despre-proiect.

Diapozitiv1.JPG
Diapozitiv2.JPG
Diapozitiv3.JPG
Diapozitiv4.JPG
Diapozitiv7.JPG
Diapozitiv8.JPG
Diapozitiv9.JPG
Diapozitiv10.JPG
Diapozitiv11.JPG
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License