Despre proiect
  • Competiția "Școala MaST-TOP" face parte din proiectul "MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii" al cărui lider de parteneriat este Inspectoratul Școlar al Județului Iași şi are ca obiectiv crearea şi dezvoltarea reţelei de Ateliere de Inovaţie şi Creativitate MaST.
sigla%20mast%20networking_imgid1-216.jpg
  • MaST este un proiect interdisciplinar de învățare-cercetare creat de către un grup de profesori și elevi pe o temă interdisciplinară. El face apel la cunoștințe din cel puțin două din următoarele arii științifice și tehnice:
  1. matematici aplicate
  2. fizică
  3. chimie
  4. științe biologice și protecția mediului înconjurător
  5. inginerie și tehnologii neconvenționale
  6. tehnologii informaționale.
  • Coordonarea activităților de înscriere în competiție, selecție, facilitare, evaluare, diseminare este realizată pe plan județean de către Comisia județeană de coordonare.
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License