Concurs interdisciplinar „Parada ştiinţelor”

Data:1.04.2013 - 2.04.2013
Locul desfăşurării:laboratorul de fizică (corp A şi corp B), săli de clasă
Participanţi:membrii Atelierului de Inovare şi Creativitate MaST şi 180 elevi ai claselor a X-a.
Concursul interdisciplinar a fost organizat în săptămâna 1 - 5 aprilie 2013 – “Să știi mai multe, să fii mai bun” și s-a desfășurat în două etape:
• etapa I – la nivelul fiecărei clase, pe grupe de elevi;
• etapa II – au participat echipele câștigătoare de la fiecare clasă.
Subiectele de concurs au vizat aspecte interdisciplinare de fizică, chimie, biologie. Obiectivele concursului au fost: aplicarea cunoștințelor teoretice interdisciplinare, dezvoltarea spiritului de echipă, a spiritului critic, a abilităților de comunicare și rezolvare de probleme în cadrul grupului.

IMG_8717.JPG
IMG_8718.JPG
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License